ติดต่อเราWorldwideEnglish
Patients & Caregivers Home
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล
ส่งถึงเพื่อน

 

HUMAN PAPILLOMAVIRUS

ขอต้อนรับ สู่แหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและโรคอื่นๆที่เกิดจากเชื้อ Human  Papillomavirus  (HPV)

มะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุหลักจากไวรัสชนิดที่เรียกว่า Human  Papillomavirus  (HPV)   HPV เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย  เชื้อ HPV นี้มีมากมายมากกว่า 100 ชนิดที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณต่างๆ ของร่างกาย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอันตราย เช่นชนิดที่ทำให้เกิดหูดที่มือ และเท้า  แต่ HPV บางชนิดทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศและนำไปสู่มะเร็งปากมดลูก เซลล์ผิดปกติของปากมดลูก และหูดที่อวัยวะเพศ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรจะทราบข้อมูลทั้งหลายเกี่ยวกับ HPV เพื่อช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ และควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะ

มะเร็งปากมดลูก คืออะไร?

มะเร็งปากมดลูก คือ การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก(ส่วนล่างของมดลูก) ผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูกเกือบทุกราย เริ่มจากการติดเชื้อ Human Papillomavirus (HPV)

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องมะเร็งปากมดลูก

Human Papillomavirus (HPV) คืออะไร?

Human Papillomavirus (HPV) เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง HPV บางชนิดเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก รวมทั้งเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกและหูดที่อวัยวะเพศ

 
View referencesView References PrintPrintable Version ส่งถึงเพื่อนส่งถึงเพื่อน

This site is intended for residents of Thailand.

Privacy Policy Terms of Use Copyright @ 1995-2006 Merck & Co., Inc. MSD (Thailand) Ltd.